Jumat, 22 Maret 2013

Numm Nae, Mizzle Azhara Faradisa dan 2 orang lainnya menyukai status Nihongo bersama Bowo-sensei: "Medan ni iru Butet wo omoi dashita yo...." dan 4 lagi, Sensei's Facebook Notifications


Numm Nae, Mizzle Azhara Faradisa dan 2 orang lainnya menyukai status Nihongo bersama Bowo-sensei: "Medan ni iru Butet wo omoi dashita yo...." dan 4 lagi, Sensei's Facebook Notifications


Posted: 20 Mar 2013 09:55 PM PDT
Numm Nae, Mizzle Azhara Faradisa dan 2 orang lainnya menyukai status Nihongo bersama Bowo-sensei: "Medan ni iru Butet wo omoi dashita yo...."
Posted: 20 Mar 2013 09:47 PM PDT
Sugiyo Priyoto mengomentari status Nihongo bersama Bowo-sensei.: "Sokokuno shizen no utsukushi-sa. Shibashiba Toba..."
Posted: 20 Mar 2013 08:58 PM PDT
Mizzle Azhara Faradisa menyukai status Nihongo bersama Bowo-sensei: "hitonami ni kiete yuku kioku no toiki...."
Posted: 20 Mar 2013 08:58 PM PDT
Mizzle Azhara Faradisa menyukai status Nihongo bersama Bowo-sensei: "kurenai ni somatta kono ore wo..."
Posted: 20 Mar 2013 08:57 PM PDT
Mizzle Azhara Faradisa menyukai link Nihongo bersama Bowo-sensei: "monogoi no hahako, kota busway eki de...."
Related Posts : azhara , busway , butet , dashita , faradisa , hahako , kono , kurenai , mizzle , monogoi , nae , numm , omoi , shibashiba , shizen , sugiyo , toiki , utsukushisa , yuku

Tidak ada komentar :

Posting Komentar