Rabu, 27 Maret 2013

Dibyo Sukmanto mengomentari tautan Nihongo bersama Bowo-sensei: "古河 は kota tua to imi desuka?", Sensei's Facebook Notifications


Dibyo Sukmanto mengomentari tautan Nihongo bersama Bowo-sensei: "古河 は kota tua to imi desuka?", Sensei's Facebook Notifications


Posted: 25 Mar 2013 10:55 PM PDT
Dibyo Sukmanto mengomentari tautan Nihongo bersama Bowo-sensei: "古河 は kota tua to imi desuka?"
Related Posts : dibyo , imi , kota , sukmanto , tua , 古河

Tidak ada komentar :

Posting Komentar