Jumat, 09 September 2016

日本一の吊り橋「三島スカイウォーク」周遊、秋の行楽は箱根西麓へ。 Nihon'ichi no tsuribashi "Mishima Sukaiuōku" shūyū, aki no kōraku wa Hakone Seiroku e. Tur di jembatan gantung no 1 sejepang "Mishima Sky Walk", rekreasi musim gugur adalah ke Seiroku - Hakone. http://ift.tt/2bXomYw日本一の吊り橋「三島スカイウォーク」周遊、秋の行楽は箱根西麓へ。 Nihon'ichi no tsuribashi "Mishima Sukaiuōku" shūyū, aki no kōraku wa Hakone Seiroku e. Tur di jembatan gantung no 1 sejepang "Mishima Sky Walk", rekreasi musim gugur adalah ke Seiroku - Hakone. http://ift.tt/2bXomYw
Pin ke Nihongo: http://ift.tt/2cGgBoD
Related Posts :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar