Rabu, 14 Mei 2014

神戸市北区大沢町神付で、種がマスタードの原料になるカラシナの花は見ごろを迎えた。 Koube-shi Kita-ku Oozou-chou Kandzuke...

神戸市北区大沢町神付で、種がマスタードの原料になるカラシナの花は見ごろを迎えた。 Koube-shi Kita-ku Oozou-chou Kandzuke...


神戸市北区大沢町神付で、種がマスタードの原料になるカラシナの花は見ごろを迎えた。 Koube-shi Kita-ku Oozou-chou Kandzuke...

Posted: 12 May 2014 10:15 PM PDT

神戸市北区大沢町神付で、種がマスタードの原料になるカラシナの花は見ごろを迎えた。

Koube-shi Kita-ku Oozou-chou Kandzuke de, tane ga masutaado no genryou ni naru karashina no hana wa migoro wo mukaeta.

Di desa Kandzuke, Ozo, Kita, Kobe, bunga sawi India yang bijinya menjadi bahan baku mustar, menyambut masa terindahnya.


Nihongo
www.pinterest.com
神戸市北区大沢町神付で、種がマスタードの原料になるカラシナの花は見ごろを迎えた。Koube-shi Kita-ku Oozou-chou Kandzuke de, tane ga masutaado no genryou ni naru karashina no hana wa migoro wo mukaeta. Di desa Kandzuke, Ozo, Kita, Kobe, bunga sawi India yang bijinya menjadi bahan baku mustar, menyambut masa terindahnya.
Related Posts :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar