Senin, 12 November 2012

赤く色づいた木々。年々、紅葉が遅くなっている=8日 午後、金沢市の兼六園で。Akaku irodzuita kigi. Nennen, kouyouga oso..., Sensei's Facebook Wall


赤く色づいた木々。年々、紅葉が遅くなっている=8日 午後、金沢市の兼六園で。Akaku irodzuita kigi. Nennen, kouyouga oso..., Sensei's Facebook Wall


Posted: 09 Nov 2012 10:27 AM PST
赤く色づいた木々。年々、紅葉が遅くなっている=8日 午後、金沢市の兼六園で。Akaku irodzuita kigi. Nennen, kouyouga osoku natte iru = youka gogo, Kanazawashi-no Kenrokuen-de.


Nihongo bersama Bowo-sensei - Google+ - 赤く色づいた木々。年々、紅葉が遅くなっている=8日 午後、金沢市の兼六園で。Akaku irodzuita kigi.…
plus.google.com
赤く色づいた木々。年々、紅葉が遅くなっている=8日 午後、金沢市の兼六園で。Akaku irodzuita kigi. Nennen, kouyouga osoku natte iru = youka gogo, Kanazawashi-no Kenrokuen-de.
Related Posts :

Tidak ada komentar :

Posting Komentar