Jumat, 09 Agustus 2013

皆さん、おはようございます。今日は断食月明けの祝日ですね。1ヶ月の断食や礼拝は神の元に届くように祈ります。それでは、心身共にお許しください。良いイドウルフィトリ..., Sensei's Facebook Wall


皆さん、おはようございます。今日は断食月明けの祝日ですね。1ヶ月の断食や礼拝は神の元に届くように祈ります。それでは、心身共にお許しください。良いイドウルフィトリ..., Sensei's Facebook Wall


Posted: 07 Aug 2013 11:01 PM PDT
皆さん、おはようございます。今日は断食月明けの祝日ですね。1ヶ月の断食や礼拝は神の元に届くように祈ります。それでは、心身共にお許しください。良いイドウルフィトリを。Minasan, ohayou gozaimasu. Kyou wa danjikidzuki ake no shukujitsu desune. Ikkagetsu no danjiki ya reihai wa Kami no moto ni todoku youni inorimasu. Soredewa, shinshin tomo ni oyurushi kudasai. Yoi Idul Fitri wo.
Related Posts : ake , danjiki , danjikidzuki , inorimasu , oyurushi , reihai , shinshin , shukujitsu , todoku , イドウルフィトリ , お許し , 届く , 心身 , 断食 , 断食月明け , 礼拝 , 祈ります , 祝日 , 神の元

Tidak ada komentar :

Posting Komentar